Karjaiset pitäjäyhteisöt toimivat Karjalan kannaksella

EU Interreg IIIA

 

Druzhba-hotellin konferenssisali

Kuinka käynnistää muistomerkkihanke Kannaksella? Entä saada kirkko- tai hautausmaa seuran

hallintaan? Mitä  rahoitusmahdol-lisuuksia on olemassa?

Keiden kanssa asioista neuvotellaan Venäjällä? Näihin kysymyksiin saat vastauksen Viipuri-keskuksen järjestämässä seminaarissa.

 

 

 

 

 

 

  Paluu edelliselle sivulle

 

 

 

 

 

Seminaarin ohjelma

 

 

 

  Lauantai 2002.09.28

 

         
   

06.30

Lähtö Helsingistä bussilla

 

 

 

12.30

Lounas Viipurissa hotelli Druzhbassa (ei sisälly hintaan

 

 

 

13.30

Seminaarin avaus

 

 

 

13.35

Venäjän ja Suomen väliset valtiosopimukset, joilla säädellään muistomerkkienpystytystä ja suojelua.
Rahoitusmahdollisuudet muistomerkkien kunnostukseen ja pystytykseen. Suomen
opetusministeriön edustaja

 

 

 

14.00

Yhteistoiminta venäläisten viranomaisten kanssa.  Mitä lupia muistomerkkien pystytykseen, 
 kunnostukseen ja alueen saamiseksi seuran hallintaan tarvitaan?

Viipurin piirihallinnon edustaja

 

 

 

14.15

Pitäjäjuhlien järjestäminen, luvat ja yhteistyötahot.Viipurin paikallishallinnon edustaja

 

 

 

14.30

Kokemuksia pitäjäjuhlien ja muistomerkkihankkeiden toteuttamisesta Kivennavalla ja Metsäpirtissä. Muistomerkkialueen saaminen seuran hallintaan Venäjällä. Kivennapaseuran sihteeri ja lehden päätoimittaja Pirkko Hyytiä

 

 

 

14.45

Vanhojen suomalaisten hautausmaiden suojelu. Pitäjätoimikunnan edustaja Seppo Rapo

 

 

 

15.00

Keskustelua aiheesta

 

 

 

15.15

Kahvi

 

 

 

15.45

Muistomerkkien suojelu Venäjällä. Viipurin piirin muistomerkkien suojelukomitean edustaja

 

 

 

16.00

Karjalan kannaksen muistomerkkien ja hautausmaiden kartoitustyö. Arkkitehti Juha Lankinen.

 

 

 

16.15

Loppukeskustelu: 
-vaativatko muistomerkkien, hautaus- ja kirkkomaiden suojelu- ja
  kunnostushankkeet   yhteydenottoja valtiollisella tasolla?
-Kannakselaiset taistelupaikat -projektin käynnistäminen –
  muistomerkit kaikille keskeisille taistelupaikoille.
 
Multimediatuotteiden valmistaminen ja yhteistyötahojen kartoittaminen.
-sotavainajien etsintä Kannaksella. (Venäläinen järjestö Poisk.)
 
Tietopakettien kokoamishankkeet:
-muistomerkit ja taistelupaikat 
-järjestöjen hankekartoitus Kannaksella

-opastusta venäläisestä neuvottelukulttuurista

 

 

 

17.00

Seminaarin päätös

 

 

 

18.00

Lähtö paluumatkalle Suomeen

 

 

 

 

Järjestäjä: Viipuri-Keskus ry. ja Karjalan-Liitto ry.

 

         

 

 

 

Katso tilaisuuden muita kuvia.